6 Νοεμβρίου 2019 – Αγγελία Εύρεσης Εργασίας

Θέση εργασίας Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων

Ζητείται υπάλληλος γενικών καθηκόντων για Οικοτροφείο ΨΚΑ στην Περαία Θεσσαλονίκης. Πλήρους απασχόλησης, κυλιόμενο ωράριο
Επιθυμητά προσόντα : Δίπλωμα οδήγησης
Αποστολή βιογραφικών στο email: althaia.grammateia@gmail.com

15 Απριλίου 2019 – Αγγελία Εύρεσης Εργασίας

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού

Ζητείται Κοινωνικός λειτουργός απο το Οικοτροφείο Ταύρου, μερικής απασχόλησης, σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους. Αποστολή βιογραφικών στο email: althaia.amke@gmail.com

24 Δεκεμβρίου 2018 – Αγγελία Εύρεσης Εργασίας

Αναζήτηση Προσωπικού Για Δομές Ψυχικής Υγιείας

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλθαία» αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση μονάδων Ψυχικής  Υγιείας στις ευρύτερες αστικές περιοχές Αθηνών και Ναυπλίου
Συγκεκριμένα αναζητάται επιστημονικό προσωπικό για την στελέχωση των εξής θέσεων.

  • Ψυχολόγου
  • Ψυχιάτρου
  • Κοινωνικού λειτουργού
  • Εργοθεραπευτή
  • Διοικητικού Υπαλλήλου
  • Νοσηλευτών
  • Επιμελητών Προσωπικής φροντίδας
  • Βοηθών Εργοθεραπείας
  • Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων
  • Θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου (Ψυχίατροι -Ψυχολόγοι- Κοινωνικοί λειτουργοί- Εργοθεραπευτές – Νοσηλευτές) με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μονάδες ψυχικής υγιείας.

Τα επιλεγμένα άτομα πρόκειται να στελεχώσουν νεοσύστατες δομές που στοχεύει να αναπτύξει ο φορέας. Η χρήση των βιογραφικών κατά την διαδικασία δημιουργίας των Δομών, θα αποτελεί και δέσμευση πρόσληψης αυτών από τον φορέα,

εφόσον οι Δομές εγκριθούν από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Κριτήρια/Παράμετροι
– Η συνάφεια των σπουδών και η εξειδίκευση των αιτούντων,  καθώς και η πρότερη εμπειρία τους σε αντίστοιχες δομές Ψυχικής Υγιείας.
– Η γνώση χρήσης Η/Υ ή/και ξένων γλωσσών
– Οι προσληφθέντες δεν θα μπορούν να απασχολούνται παράλληλα σε αντίστοιχους φορείς Ψυχικής Υγιείας
– Οι αιτούμενοι παρακαλείσθε να αναφέρετε στον τίτλο των e-mail σας την δομή για την οποία ενδιαφέρεστε ως εξής «Βιογραφικό για Δομή Ψυχικής Υγιείας Αθηνών» ή «Βιογραφικό για Δομή Ψυχικής Υγιείας Ναυπλίου»
– Τα βιογραφικά σας οφείλουν να έχουν αποσταλεί εώς και το μεσημέρι (15.00) της 4ης Ιανουαρίου 2019 στην ηλ.διεύθυνση althaia.amke@gmail.com